ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemeen

Deze website (‘Website’) wordt beheerd door de nv Van de Velde, met maatschappelijke zetel gevestigd te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, met ondernemingsnummer 0448.746.744.
Elke bezoeker van deze website (‘Website’) wordt geacht kennis te nemen van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden’) en stemt u ermee in erdoor gebonden te zijn.
Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op gelijk welk moment volledig naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, er delen aan toe te voegen of delen ervan te verwijderen. U dient deze Gebruiksvoorwaarden periodiek na te kijken op wijzigingen. Door de Website te gebruiken nadat we veranderingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aangebracht hebben, gaat u met deze wijzigingen akkoord, ongeacht of u deze al dan niet nagekeken heeft. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Van de Velde heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.
Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Van de Velde en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden.
De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde.
Tenzij anders bepaald, staat Van de Velde een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Van de Velde.
Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website, inclusief de namen ‘Rigby&Peller’, ‘Marie Jo’, ‘Marie Jo L’Aventure’, ‘Sarda by Andres Sarda’, ‘PrimaDonna Twist’ en ‘PrimaDonna’, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Van de Velde, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde of de eigenaar van het recht.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat Van de Velde grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan Van de Velde geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan Van de Velde niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Van de Velde mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving.
Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Van de Velde enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch Van de Velde, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid.

U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Van de Velde niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website.

Links

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie.

Van de Velde gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Van de Velde draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Van de Velde voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Van de Velde of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Van de Velde niet in. Noch kan Van de Velde aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites.
Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.
Selectie van handelszaken in de ´Store Locator´ (´Vind je winkel/Lingerie Styling in je buurt´)

In the ´Store Locator´ module, which can be found under “Find your Lingerie Styling specialty store”, the visitor to the website can look for which retail stores in his vicinity distribute the Van de Velde brands and form part of the Lingerie Styling programme. He does this by entering his postal code or name of the place of residence. On the basis of distribution density and geographical location of the retail stores, a selection is made according to the following automated criteria:

• If 10 or more matches are found, all matches are listed and the search area is not extended.
• If fewer than 10 exact matches are found, the original search area of 25 km is extended 10 km in all directions until 5 or more matches are found (including exact matches). The maximum search area is 100 km.
• Search area distances are as the crow flies and include all postcode zones partly or wholly within that area. All outlets in the Van de Velde database with one of these postcodes will be listed, even if they do not strictly fall within the search area.
Van de Velde endeavours to include in its Store Locator only those outlets that carry a certain number of its products. Van de Velde also endeavours to provide an indication of the degree to which its products are available at a given outlet. Objective and consistent criteria are used to determine this, based on the breadth and depth of products sold. The precise nature of these criteria is communicated to Van de Velde’s customers, who may request at any time more details about the figures used to reach these conclusions. Bearing in mind the confidentiality of these figures, no precise figures or numerical or detailed evaluations of a specific outlet are provided on the basis of these criteria.

Schadevergoeding

The Visitor undertakes to compensate, indemnify and if Van de Velde so chooses defend Van de Velde, its directors, employees, shareholders, agents and representatives vis-à-vis all claims of third parties and/or costs (including but not limited to reasonable lawyer’s fees and charges) ensuing from the incorrect use of our Website, your infringement of these Terms of Use or any other user’s infringement of an intellectual property right or any other right of a person or entity.

Diverse bepalingen

Should any provision of these Terms of Use prove unlawful, invalid or for any other reason unenforceable, it shall be possible to remove this provision from these Terms of Use without affecting the validity or enforceability of the other provisions. These Terms of Use constitute the entire agreement between the Visitor and Van de Velde with respect to the content.
The Visitor may contact Van de Velde at info@vandevelde.eu or at the above postal address with any queries or concerns.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Belgian law governs any dispute with respect to or ensuing from this Website or these Terms of Use, without consideration to the principle of conflicting law. Any dispute with respect to this Website or these Terms of Use is the exclusive competence of the competent courts of Dendermonde, Belgium.